Fluorirane zmesi

Fluorirane zmesi glede na standard ASTM 1418 delimo na tri skupine, in sicer: FKM, FFKM in FEPM.

Proizvajamo črne ter barvne bisfenolične in peroksidne zmesi FKM v trdoti med 50 in 90 ShA.

Proizvajamo tudi zmesi na osnovi polimerov FFKM in FEPM.

Za razliko od organskih zmesi imajo vse fluorirane zmesi v svoji strukturi vezi atomov ogljika in vodika (C-H-vez) zamenjane z vezmi ogljika in fluora (C-F-vez), ki niso podvržene oksidaciji ter s svojo polarno naravo zagotavljajo izjemno odpornost proti topilom, oljem, mastem in gorivom, hkrati pa tudi odpornost proti oksidaciji, gorenju ter vremenskim vplivom, torej dejavnikom, ki bi navadno načeli druge naravne in sintetične zmesi.

Zaradi izjemne kemijske in temperaturne obstojnosti tovrstne zmesi navadno uporabljamo za izdelavo tehničnih izdelkov, kot so ploščata tesnila, cevi, oljna tesnila, O-tesnila, skratka katerega koli izdelka, ki bo izpostavljen okolju, kjer so hkrati prisotne visoke temperature ter stik z mineralnimi in hidravličnimi olji, gorivi, alifatsko-aromatskimi spojinami, kloriranimi ogljikovodiki, topili in drugimi agresivnimi kemikalijami.

 

# FKM FFKM FEPM

Primerne za stik z

Mineralnimi olji in maščobami

Rastlinskimi olji in maščobami

Standardnimi olji po ASTM 1, IRM 902 in IRM 903

Fosfatnimi estri

Silikonskimi olji

Alifatskimi ogljikovodiki (plin – propan/butan)

Gorivi in gorivi, ki vsebujejo metanol (E10, E15, E85)

Aromatskimi ogljikovodiki (benzen, toluen)

Kloriranimi ogljikovodiki (tetraklorometanin trikloretilen)

Alifatskimi in aromatskimi ogljikovodiki

Kloriranimi ogljikovodiki (tetraklorometanin trikloretilen)

Polarnimi topili (aceton, MEK, etilacetat, dietilni eter in dioksan)

Organskimi in anorganskimi kislinami

Vodo in paro

Kislinami in bazami

Fosfatnimi estri

Amini

Motornimi olji

Hladilnimi tekočinami

Menjalniškimi olji

Tekočinami za krmilne sisteme

Paro do 170°C

Zavornimi tekočinami, tudi DOT 3

Tekočinami, pristnimi v industriji papirja in celuloze

Silikonskimi olji

Neprimerne za stik z

Zavornimi tekočinami na osnovi glikola

Amoniakom, amini, alkalijami

Paro visokih temperatur

Nizko-molekularnimi organskimi kislinami (mravljično in ocetno kislino)

Ketoni

Flouriniranimi hladilnimi sredstvi (R11, 12, 13, 113, 114 itd.), razen Freona 21

Kloriranimi cikličnimi etri in fluoriranimi olji

Rdečo kadečo dušikovo kislino

Dušikovim tetrakloridom

Aromatskimi gorivi

Ketoni

Kloriranimi ogljikovodiki (tetraklorometanin trikloretilen)

Temperaturno območje uporabe

Navadno do -26 °C. V posebnih primerih do -40 °C.

Dolgotrajna obremenitev do +200 °C s kratkotrajnimi obremenitvami do 275 °C.

Navzdol od -15 °F do -26 °C, odvisno od tipa polimera in zmesi.

Od +230 °C do +327 °C, odvisno od tipa polimera in zmesi.

Navzdol do pribl. -4 °C.

Navzgor do +230 °C.


ŠTUDIJE PRIMERA

Obrnite se na nas

Gomline d.o.o.
Cesta v Gorice 42
1000 Ljubljana
Navodila za pot

+ 386 (0)1 2574 394

OBRAZEC ZA STIK