Laboratorij

Opremljeni smo z vso potrebno laboratorijsko opremo za opravljanje naslednjih meritev:

Trdota ASTM D 2240, DIN 53505, VDA 675102, ISO 48
Vulkanizacijske lastnosti ASTM D 2084, DIN 53 529-4, ISO 3417
Barve Po CIE L*a*b* barvni lestvici, RAL barvni lestvici
Specifična teža ASTM D 297, DIN 53479, VDA 675106, ISO 845
Raztezek ASTM D 412, DIN 53505, VDA 675205, ISO 37
Natezna trdnost ASTM D 412, DIN 53504, VDA 675205, ISO 37
Zarezna trdnost ASTM D 624, DIN 53507, VDA 675210, ISO 34-1
Modul elastičnosti ASTM D 412, DIN 53504, VDA 675205
Histereza  
Obraba ASTM D 5963-97a, DIN 53516, ISO 4649
Odbojna elastičnost ASTM D 1054, DIN 53512, ISO 4662
Trajna tlačna deformacija ASTM D 395-B, DIN 53517A, VDA 675216-A, ISO 815-A, ISO 815-B
Zaostala natezna deformacija DIN ISO 2285, DIN DIN 53518, VDA 675 217-A, VDA 675 217-B
Električna prevodnost ISO 1853
Umetno staranje v zraku ASTM D 573, DIN 53508, ISO 188, VDA 675310, DBL 5555
Umetno staranje v medijih ASTM D 471, DIN 53505, ISO 1817, DBL 5555

V laboratoriju poleg razvoja novih zmesi redno izvajamo vhodno kontrolo surovin ter izhodno kontrolo izdelanih zmesi, na podlagi katere izdamo merilno poročilo, s katerim je opremljena vsaka izdana zmes. S tem se lahko kupec sam prepriča o kakovosti dobljenega materiala.

ŠTUDIJE PRIMERA

Obrnite se na nas

Gomline d.o.o.
Cesta v Gorice 42
1000 Ljubljana
Navodila za pot

+ 386 (0)1 2574 394

OBRAZEC ZA STIK