Skrb za kakovost

Predanost k zagotavljanju najvišje kakovosti zmesi, z dosledno ponovljivostjo fizikalnih in predelovalnih lastnosti.


Besed »kakovost« in »ponovljivost« se trdno oklepamo, sta del našega vsakdanjika ter vodilna dejavnika pri procesih in dejavnostih v našem podjetju.

Skrb za kakovost

V laboratoriju poleg razvoja novih zmesi redno izvajamo vhodno kontrolo surovin ter izhodno kontrolo izdelanih zmesi, na podlagi katere izdamo merilno poročilo, s katerim je opremljena vsaka izdana zmes. S tem se lahko kupec sam prepriča o kakovosti dobljenega materiala.

Hranimo zapise o vsaki posamezni proizvedeni zmesi, preizkusni ali komercialni.

Preden vsako sestavino zmesi vmešamo, jo preverimo s črtno kodo, natančno stehtamo ter s pomočjo računalnika preverimo, ali je vrednost v tolerančnem območju, vse z namenom odpravljanja možnosti človeške napake, ohranjanja kakovosti in ponovljivosti.


 

 
ISO 9001

Od leta 2009 delujemo skladno z mednarodnim priznanim standardom ISO 9001, ki predpisuje postopke in procese za pomoč pri izpolnjevanju najstrožjih zahtev kupcev.


ISO 14001

Od leta 2018 delujemo skladno tudi z mednarodno priznanim standardom ISO 14001, sistemom ravnanja z okoljem, ki zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodnje oz. storitvene dejavnosti, s čimer organizacije dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okol .

Naše odlike so

fleksibilnost
odzivnost
strokovnost

S hitrim in strokovnim svetovanjem za izbiro ustrezne zmesi poskušamo kupcem čim bolj olajšati pot od zamisli do realizacije izdelka oziroma projekta.

Pri pripravi receptur se osredotočamo na izpolnitev končni zahtev, vendar je pri izbiri surovin vedno poudarek na visoki kakovosti in odličnih predelovalnih lastnostih po konkurenčni ceni.

Vedno zagotavljamo tehnično podporo in razvojne storitve ne glede na industrijsko panogo.

Pri svojem delu ter razvoju tesno in zaupno sodelujemo s svojimi kupci, da bi razvili zmesi oz. poiskali najboljše rešitve težave, s katerimi se soočajo. Ne glede na industrijsko panogo lahko ponudimo zmes, ki izpolnjuje dane zahteve, tako da prilagodimo trdoto, barvo, raztezek, odbojno elastičnost, odpornost proti medijem, samogasne lastnosti itd. Nenehno stremimo k napredku in smo željni novih izzivov pri iskanju primernih rešitev glede na dane zahteve.

 

Veseli bomo, če nam tudi vi zaupate svoje zahteve.

ŠTUDIJE PRIMERA

Obrnite se na nas

Gomline d.o.o.
Cesta v Gorice 42
1000 Ljubljana
Navodila za pot

+ 386 (0)1 2574 394

OBRAZEC ZA STIK